Facebook

Tjek vores Facebookside  - der bringer vi løbende vores arrangementer.

 www.facebook.com/sindranders


                                  

____________________________________________________________________________ 

Randers januar 2023

Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.

 

Tid: Mandag d. 27.2.2023 kl. 19

Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C, indgang B, 1 sal, Det store mødelokale.

 

Dagsorden - i følge vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendes.
  4. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendes.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  7. Valg af Revisor og suppleant.
  8. Behandling af evt. forslag til Landsforeningens landsmøde.
  9. Evt.

 

I følge vedtægterne skal begrundede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

På valg til bestyrelsen er:

 

Kurt Kyed                            (ønsker genvalg)

Anita Oehlerich                   (ønsker genvalg)

Finn Bruno Jensen              (ønsker genvalg)

Stig Kjeldsen                       (ønsker genvalg)

 

 

Vel mødt.

P.B.V

 

Trine Juel

Formand

 

Opdateret den 13.6.2022

Opdateret den 18.1.23

Del siden