Facebook

Tjek vores Facebookside  - der bringer vi løbende vores arrangementer.

 www.facebook.com/sindranders


                                  

___________________________________________________________________________


Se det nye program for vores Bog-café under fanen "Lokalafdelingen"


                                                                                                                                               

 ___________________________________________________________________________

                            

Generalforsamling 

 

 

Sind Randers Lokalafdeling indkalder til generalforsamling.

 

Tid: Mandag d. 26. feb. 2024 kl. 19.00

Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C, indgang B, 1 sal, Det store mødelokale.

 

Dagsorden - i følge vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendes.
  4. Der reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendes.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  7. Valg af Revisor og suppleant.
  8. Behandling af evt. forslag til Landsforeningens landsmøde.
  9. Evt.

 

I følge vedtægterne skal begrundede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Sendes til trine.juel@randers.dk

 

På valg til bestyrelsen er:

 

Trine Juel                          (ønsker genvalg)

Kira Pharsen Dürr              (ønsker genvalg)

Vibeke Kammer                 (ønsker genvalg)

Kirsten Kallesøe                 (ønsker genvalg)

Mia Dyring-Olsen              (ønsker genvalg)

 

 

Vel mødt.

P.B.V

 

Trine Juel

Formand

     

   

Opdateret den 13.6.2022

Opdateret den 4.1.24

Del siden